Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 07.06.2022 – ‹Klauzule otwartości› w środkach ustanawiających unię bankową Unii Europejskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Moniki Swaczyny-Pruchnik

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

‹Klauzule otwartości› w środkach ustanawiających unię bankową Unii Europejskiej


Promotor:
prof. dr hab. Jan Barcz

Recenzenci:
prof. dr hab. Artur Nowak-Far – SGH w Warszawie
dr hab. Witold M. Góralski – em. prof. UW


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.