Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 08.12.2022 – Istota prawna typowego roszczenia zwrotnego ubezpieczyciela na tle instytucji regresu w prawie cywilnym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Łukasza Mazurczaka

obrona w trybie hybrydowym odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Istota prawna typowego roszczenia zwrotnego ubezpieczyciela na tle instytucji regresu w prawie cywilnym


Promotor:
dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Tomasz Szanciło, prof. EWSPA – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.