Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 09.06.2022 – Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w prawie polskim

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Jarosława Teklińskiego

obrona odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

temat rozprawy doktorskiej:

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w prawie polskim


Promotor:
prof. dr hab. Jan Skupiński

Promotor pomocniczy:
dr Julia Kosonoga-Zygmunt

Recenzenci:
prof. dr hab. Stefan Lelental
prof. dr hab. Piotr Stępniak


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.