Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 13.04.2022 – Pojęcie niedbalstwa w prawie deliktów

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Łukasza Andrzejczaka

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku o godz. 11.00

temat rozprawy doktorskiej:

Pojęcie niedbalstwa w prawie deliktów


Promotor:
prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Olejniczak
prof. dr hab. Andrzej Śmieja


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku o godz. 11.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.