Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 13.12.2022 – Inicjatywa ustawodawcza posłów

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Klaudii Witkowskiej

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Inicjatywa ustawodawcza posłów


Promotor:
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Recenzenci:
dr hab. Joanna Juchniewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński Uniwersytet Wrocławski


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.