Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 14.03.2023 – Ochrona danych użytkowników elektronicznych usług płatniczych

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Katarzyny Sawickiej

obrona w formule hybrydowej odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Ochrona danych użytkowników elektronicznych usług płatniczych


Promotor:
dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Jan Byrski, prof. UEK,
dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214)

Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Publiczność zapraszamy do udziału w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 13 marca 2023r

Link do obrony