Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 14.06.2022 – Odpowiedzialność za culpa in contrahendo w kodeksie cywilnym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Magdaleny Gałązki

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 15.00

temat rozprawy doktorskiej:

Odpowiedzialność za culpa in contrahendo w kodeksie cywilnym


Promotor:
prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Pyziak Szafnicka
prof. dr hab. Konrad Osajda


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 15.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.