Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 14.09.2021 – Prawo do informacji medycznej jako gwarancja autonomii pacjenta w świetle teorii komunikacji

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Pawła Kaźmierczyka

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Prawo do informacji medycznej jako gwarancja autonomii pacjenta w świetle teorii komunikacji


Promotor:
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. dr hab. Monika Urbaniak
dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska
prof. dr hab. Eleonora Zielińska


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.