Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 14.12.2022 – Wolność wypowiedzi symbolicznej – perspektywa konstytucyjna i międzynarodowoprawna

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Dominiki Bychawskiej – Siniarskiej

obrona w trybie hybrydowym odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Wolność wypowiedzi symbolicznej – perspektywa konstytucyjna i międzynarodowoprawna


Promotor:
dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ewa Nowińska
Dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.

Link do obrony