Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 16.03.2023 – Zawieszenia biegu przedawnienia zbrodni komunistycznych nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, w latach 1944 – 1990

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Marcina Gołębiewicza

obrona w formule hybrydowej odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 11.30

temat rozprawy doktorskiej:

Zawieszenia biegu przedawnienia zbrodni komunistycznych nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, w latach 1944 – 1990


Promotor:
dr hab. Zbigniew Cieślak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dariusz Dudek (KUL)
Prof. dr hab. Jacek Jagielski (UW)
Prof. dr hab. Jarosław Majewski (UKSW)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214)

Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Publiczność zapraszamy do udziału w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 15 marca 2023r

Link do obrony