Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 16.11.2022 – Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej w Polsce

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Rafała Kusztala

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 16.30

temat rozprawy doktorskiej:

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej w Polsce


Promotor:
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK

Recenzenci:
dr hab. Michalina Duda-Hyż, prof. UO
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
dr hab. Piotr Pietrasz, Uniwersytet w Białymstoku


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.