Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 17.02.2022 – Błąd co do prawa w prawie karnym skarbowym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Andrzeja Nogala

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Błąd co do prawa w prawie karnym skarbowym


Promotor:
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, UJ – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Jacek Kosonoga, prof. Uczelni Łazarskiego – Uczelnia Łazarskiego


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.