Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 18.04.2023 – Konsekwencje braku uznania w polskim porządku prawnym związków osób tej samej płci

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Mateusza Wąsika

obrona w formule hybrydowej odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 12.30

temat rozprawy doktorskiej:

Konsekwencje braku uznania w polskim porządku prawnym związków osób tej samej płci


Promotor:
dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK,
dr hab. Dorota Pudzianowska, prof. UW,
dr hab. Maciej dr Abgaro Zachariasiewicz, prof. ALK


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214)

Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Publiczność zapraszamy do udziału w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 13 marca 2023r

Link do obrony