Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 18.10.2022 – Postępowanie o podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Macieja Klonowskiego

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 18 października 2022 roku o godz. 13.30

temat rozprawy doktorskiej:

Postępowanie o podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości


Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 18 października 2022 roku o godz. 13.30 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.