Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 6.06.2022 – mgr Natalia Wielgat

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Natalii Wielgat

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 13.30

temat rozprawy doktorskiej:

Test wypłacalności – studium prawnoporównawcze


Promotor:
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Sójka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Piotr Pinior, Uniwersytet Śląski


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 13.30 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.