Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 20.04.2021 – Language rights of the citizen of the European Union

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Anety Skorupy – Wulczyńskiej

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Language rights of the citizen of the European Union


Promotor:
Prof. dr hab. Jan Barcz

Promotor pomocniczy:
Dr Łukasz Wardyn

Recenzenci:
Prof. dr hab. Artur Nowak-Far
dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, Prof. UW

Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.