Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 20.06.2022 – Zakres ingerencji prawa konkurencji Unii Europejskiej w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Wojciecha Lewandowskiego

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Zakres ingerencji prawa konkurencji Unii Europejskiej
w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych


Promotor:
prof. dr hab. Monika Szwarc

Recenzenci:
dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. UW – Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.