Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 21.06.2021 – Licencja przymusowa w krajowych systemach patentowych. Analiza porównawcza systemów prawnych wybranych państw

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Anny Miszczak

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 13.00

temat rozprawy doktorskiej:

Licencja przymusowa w krajowych systemach patentowych. Analiza porównawcza systemów prawnych wybranych państw.


Promotor:
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Promotor pomocniczy:
Dr Żaneta Pacud

Recenzenci:
dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska
dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021r roku o godz. 13.00. (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.