Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 21.06.2022 – Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Piotra Marciniaka

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce


Promotor:
dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Kazimierz Bandarzewski, prof. UJ
dr hab. Stanisław Bułajewski, prof. UWM
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.