Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 22.01.2020 – „Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo


Mgr Katarzyny Andrejuk

obrona odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych


Promotor:

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Góra – Błaszczykowska

dr hab. Paweł Grzegorczyk

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej BIP Instytutu Nauk Prawnych.