Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 22.06.2022 – Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Moniki Ged

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 10.00

temat rozprawy doktorskiej:

Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego


Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir, Cieślak Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marcin Dziurda, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Joanna Studzińska, Akademia Leona Koźmińskiego


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.