Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 23.02.2022 – Zasada dyspozycyjności stron postępowania egzekucyjnego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Joanny Szachty

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Zasada dyspozycyjności stron postępowania egzekucyjnego


Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Radosław Flejszar, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.