Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 24.05.2021 – Problematyka opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Krzysztofa Koślickiego

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Problematyka opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości


Promotor:
Prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Paweł Borszowski
dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.