Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 26.05.2023 – Spółka kapitałowa jako instrument działania państwa

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Ewy Marcisz

obrona w formule hybrydowej odbędzie się w dniu 26 maja 2023 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Spółka kapitałowa jako instrument działania państwa


Promotor:
prof. dr hab. Marek Safjan

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jacek Jastrzębski
Prof. dr hab. Wojciech J. Katner


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214)

Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Publiczność zapraszamy do udziału w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 13 marca 2023r

Link do obrony