Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 28.01.2020 – „Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo


Mgr Agnieszki Barańskiej

obrona odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Zakładzie Badań Instytucji Prawnych w Poznaniu (61-725 Poznań; ul. Mielżyńskiego 27/29)

Temat rozprawy doktorskiej:

Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów


Promotor:

Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński

Recenzenci:

Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Prof. dr hab. Mieczysław Goettel

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej BIP Instytutu Nauk Prawnych.