Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 29.10.2019 – Prawne aspekty doręczenia elektronicznego w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo


Mgr. Pawła Chmielińskiego

Obrona odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 1145 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Temat rozprawy doktorskiej:

Prawne aspekty doręczenia elektronicznego w postępowaniu administracyjnym ogólnym


Promotor:

dr hab. Stanisław Piątek, prof. UW

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Martysz

dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW