Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 30.05.2022 – mgr Kamil Rudol

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Kamilia Rudola

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku o godz. 11.00

temat rozprawy doktorskiej:

Status prawny wspólnoty gruntowej w Polsce


Promotor:
prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Promotor pomocniczy:
dr Konrad Marciniuk

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM
dr hab. Przemysław Litwiniuk


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku o godz. 11.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.