Seminarium – 28.07.2022 – Pushbacks or collective expulsions? Illegal, harmful and hurtful practice of EU border management

Zapraszamy na seminarium online “Pushbacks or collective expulsions? Illegal, harmful and hurtful practice of EU border management” współorganizowane przez Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Seminarium odbędzie się 28 lipca w godzinach 12.00-16.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do rejestracji pod tym linkiem: forms.gle/6xHC38mykyUbM77v7


Celem seminarium jest bliższe przyjrzenie się nielegalnym wydaleniom osób migrujących poza granice Europy poprzez uwzględnienie różnych perspektyw, w tym prawnej, politycznej i osobistej oraz szukanie rozwiązań, jak uczynić granice UE mniej brutalnymi i respektującymi prawa człowieka.

Plan spotkania obejmuje trzy panele gromadzące rozmówców(-czynie), którzy będą mogli odnieść się do problemu z różnych perspektyw: przedstawicieli(-lki) środowisk akademickich, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz osoby, które doświadczyły zbiorowych wydaleń. Szczegółowy program znajduje się w załączonym pliku.

Seminarium będzie odbywało się w języku angielskim.