Seminarium naukowe – 12.04.2018 r. – „Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień ograniczających konkurencję”

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium doktorskie pt. „Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień ograniczających konkurencję”.

Seminarium odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w godz. 17:15-19:15 w sali 273 Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Program seminarium obejmuje:

1. Referat pt. Algorytmiczne ustalanie cen – nowa kategoria ‘jednostronnych’ porozumień? (mgr Marcin Mleczko, doktorant w INP PAN)

2. Referat pt. Algorytmiczne ustalanie cen – aspekty prawnoprywatne (dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN)

3. Referat pt. Sprawa C-74/14 Eturas UAB – nowe formy porozumień, nowe standardy dowodzenia? (dr Bartosz Targański, Szkoła Główna Handlowa)

4. Referat pt. Sprawa platform rezerwacyjnych – transgraniczne porozumienia w sferze gospodarki cyfrowej a nowe wyzwania dla Europejskiej Sieci Konkurencji (dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, INP PAN)

5. Dyskusja

Zgłoszenia uczestnictwa: e-mail konferencja@inp.pan.pl do dnia 5 kwietnia 2018 r.