Seminarium naukowe – 14.06.2021 – Prawo konkurencji i pandemia COVID-19. Przejściowe zmiany czy trwałe konsekwencje?

Zakład Prawa Konkurencji Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


Zaprasza na seminarium naukowe za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Prawo konkurencji i pandemia COVID-19. Przejściowe zmiany czy trwałe konsekwencje?


14 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godz. 17:15-19:15


Planowany program seminarium:

  1. Wprowadzenie (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
  2. Pandemia COVID-19 a nowe mechanizmy kontroli procesów inwestycyjnych (dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, INP PAN)
  3. Spostrzeżenia na tle podejścia organów ochrony konkurencji do współpracy i koordynacji działań konkurentów w okresie kryzysu pandemicznego (mec. Michał Konrad Derdak, uczestnik prawniczych seminariów doktorskich INP PAN)
  4. Zmiany w dystrybucji w obliczu pandemii COVID-19 – perspektywa porozumień wertykalnych (dr Bartosz Targański, Szkoła Główna Handlowa)
  5. Dyskusja

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 czerwca 2021 r.
W celu rejestracji proszę wypełnić zgłoszenie.

Link do seminarium zostanie przesłany dzień przed seminarium na wskazany podczas rejestracji Państwa adres e-mail.