Seminarium naukowe – 21.11.2019 r. – „Patotreści w sieci jako nowe  zagrożenie dla dzieci  i młodzieży – charakterystyka zjawiska, prawo i profilaktyka”

Logo INP Logo PMI Impact

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii
oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
mają przyjemność zaprosić

21 listopada 2019 r. o godz. 11.00
na wykład

„Patotreści w sieci jako nowe  zagrożenie dla dzieci  i młodzieży – charakterystyka zjawiska, prawo i profilaktyka”

który wygłoszą
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
i
Łukasz Wojtasik


Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, radca prawna.

Łukasz Wojtasik – absolwent kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Od 1997r. związany z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Koordynator programu „Dziecko w sieci”.


Wykład odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Licząc na Państwa niezawodną obecność,

prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii