Seminarium naukowe – 27.11.2018 r. – “O konstytucji i francuskim konstytucjonalizmie w 60-lecie V Republiki Francuskiej”

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych PAN serdecznie zaprasza na seminarium pt. O konstytucji i francuskim konstytucjonalizmie w 60-lecie V Republiki Francuskiej (na marginesie książki Katarzyny Kubuj pt. Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018).

Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą prof. dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski oraz prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz.

Seminarium odbędzie się dnia 27 listopada br. o godz. 13.15 w Pałacu Staszica w Warszawie, w sali nr 273.