Seminarium naukowe – 8.01.2019 r. – „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?” UWAGA! ZMIANA SALI NA 273

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”. Seminarium odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r., w godz. 17:15-19:15, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).

Planowany program seminarium:

  1. Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
  2. Miejsce programów compliance w innych elementach polityki organu ochrony konkurencji niż nakładanie kar (dr Małgorzata Kozak, Uczelnia Łazarskiego)
  3. Niejednolity status programów compliance w Unii Europejskiej w kontekście potrzeby zmniejszenia naruszeń prawa konkurencji (mgr Artur Szmigielski, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN)
  4. Elementy normatywnych systemów compliance przedsiębiorców mogące wpływać na politykę karania – na przykładzie rynków finansowych (dr Tomasz Braun, Uczelnia Łazarskiego)
  5. Dyskusja

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 6 stycznia 2019 r. pod poniższymi adresami: http://ankietyinppan.pl/index.php/864569?lang=pl, http://ankietyinppan.pl