Seminarium OKFiSF UW „Lectures en SHS”

 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium z udziałem dr hab. Katarzyny Kubuj z Instytutu Nauk Prawnych PAN, dotyczące zagadnień prezentowanych w książce pt. „Demain, l’épistocratie?” (Paris: Mare & Martin, 2020) pod redakcją prof. Alexandre’a Viala z Uniwersytetu w Montpelier, który zaszczyci uczestników swoją obecnością. Spotkanie poprowadzi dr Laurent Tatarenko, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW (OKFiSF UW). Spotkanie ma miejsce w ramach cyklu seminariów Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW „Lectures en SHS”, podczas których odbywają się dyskusje w języku polskim o francuskojęzycznych aktualnościach wydawniczych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.


 

Spotkanie: poniedziałek 16.01.2023, g. 17.00-19.00

Miejsce: Instytut Nauk Prawnych PAN, Pałac Staszica, s. 273 II piętro (na lewo od windy), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Spotkanie będzie tłumaczone Możliwość udziału on-line: konieczna rejestracja: seminarium.okf@uw.edu.pl

 


Opis (od wydawcy)

Epistokracja to ideał rządów, nawet jeśli nie są one formalnie uznawane w klasycznej typologii ustrojów konstytucyjnych, w których władza powierzona jest uczonym. Od dłuższego czasu istnieją liczne komisje eksperckie, które wnoszą wkład w szeroki zakres zagadnień prawnych, ekonomicznych i klimatologicznych. Globalny kryzys związany z epidemią Covid-19, podczas którego eksperci medyczni byli mobilizowani przez rządy, rzucił ostre światło na ten związek między władzą a nauką. Poza tym przykładem książka powraca do analiz Maxa Webera, który w swoich konferencjach monachijskich z 1917 i 1919 roku postulował ścisłe oddzielenie naukowca od polityka. Analizuje spodziewane korzyści i potencjalne zagrożenia dla demokracji wynikające z ich bliskiego związku.