Warsztaty – 09.07.2018 r. – “Ochrona danych osobowych w prawie polskim a standardy prawne UE”

Zapraszamy na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych i jej współczesnym przemianom w prawie polskim, pod wpływem regulacji prawnych UE. Warsztaty są organizowane w ramach projektu “Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations” (realizowanego w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST/2015/JTRA/AG/EJTR). Podejmują one próbę poruszenia wybranych zagadnień z tej dziedziny, skupiając się przede wszystkim na wpływie prawa UE na polskie regulacji ochrony danych osobowych i na wpływie orzecznictwa TSUE na praktykę polskich sądów.

Udział w warsztatach jest otwarty i bezpłatny. Prosimy o rejestrację pod adresem: rejus@inp.pan.pl

PROGRAM

(Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72, sala 273)

9:30 – Otwarcie warsztatów
9:45 – dr Federica Casarosa (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji)
Data protection in EU law: a judicial dialogue between the European Court of
Justice and domestic courts

11:20 – przerwa kawowa
11:40 – dyskusja nad kazusem (I)
12:40 – lunch
13:40 – dr hab. Mariusz Jagielski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO): znaczenie w
praktyce polskich sądów

15:40 – przerwa kawowa
16:00 – dr Mateusz Grochowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Ochrona danych osobowych w przestrzeni wirtualnej na tle orzecznictwa TSUE
17:00 – przerwa kawowa
17:20 – dyskusja nad kazusem (II)
18:20 – zakończenie warsztatów
19:00 – kolacja