Zakład Badania Instytucji Prawnych


W ramach Zakładu Badania Instytucji Prawnych funkcjonują dwie jednostki naukowe. Więcej informacji o ich strukturze oraz działalności znajduje się na poniższych stronach:

Poznańskie Centrum Praw Człowieka
Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Kierowniczka:
dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Sekretarz:
PCPRiPDz – dr Anna Urbańska-Łukaszewicz

Członkowie:
mgr Katarzyna Widlas
mgr Mirosław Sadowski

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 27/29
tel.:/fax 61 85-20-260
e-mail: PHRC@man.poznan.pl
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00