Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej


Realizowane tematy badawcze
  • Ochrona danych rejestracyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej, grant NCN nr 2019/33/B/HS5/02198, dr Żaneta Zemła-Pacud, Gabriela Lenarczyk
  • Patents as incentive to innovation, dr Żaneta Zemła-Pacud, Prof. Helena Żakowska-Henzler, dr Tomasz Zimny
  • Model ochrony dóbr intelektualnych a prawo własności, prof. Helena Żakowska-Henzler.
  • Zdolność patentowa zwierząt transgenicznych w świetle zakazu patentowania z art. 6 ust. 1 i 2 Dyrektywy 98/44/WE, dr Tomasz Zimny.
  • Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe, grant NCN nr 2016/23/B/HS5/03484, prof. Helena Żakowska-Henzler, dr Żaneta Zemła-Pacud, dr Tomasz Zimny.
  • Nowe techniki w hodowli roślin z punktu widzenia przepisów o GMO i prawa patentowego, dr Tomasz Zimny.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 222 (dawny 230)
tel. (22) 65-72-781
dyżur: wtorki w godz. 14.00-17.00