Zakład Prawa Pracy


Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 222 (dawny 230)
tel. (0-22)65-72-781