Archiwum Kryminologii w bazie Scopus

Z ogromną radością informujemy, że w listopadzie 2023 r. międzynarodowe grono ekspertów działające w ramach Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB) podjęło decyzję o włączeniu Archiwum Kryminologii do bazy Scopus. Od teraz Archiwum Kryminologii będzie indeksowane we wszechstronnej, wiarygodnej i renomowanej bazie recenzowanych publikacji naukowych, zawierającej abstrakty i cytowania naukowe, a także pozwalającej na ocenę wpływu publikacji naukowych na rozwój badań.

Przyjęcie Archiwum Kryminologii do bazy Scopus oznacza ponadto, że czasopismo zostało uznane za spełniające rygorystyczne wymogi stawiane pracom naukowym, m.in. w zakresie procedury recenzowania, przygotowania abstraktów i słów kluczowych, regularności i języka publikacji.

Eksperci uznali, że „Archiwum Kryminologii” to wartościowy periodyk naukowy zawierający artykuły w języku zarówno polskim, jak i angielskim, odnoszący się do sytuacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, ale otwarty też na doniesienia z badań międzynarodowych lub prowadzonych w innych regionach świata. Indeksowanie w bazie Scopus daje szansę na globalną rozpoznawalność nie tylko czasopisma, ale też autorów w nim publikujących, podejmowanych tematów, cytowanych prac. Daje też szansę na nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy badawczej.