Dr Gabriela Lenarczyk laureatką stypendium Thomas Edison Innovation Law and Policy

Asystentka w Zakładzie Prawa Prywatnego, dr Gabriela Lenarczyk, otrzymała prestiżowe stypendium Thomas Edison Innovation Law and Policy, przyznawane przez Center for Intellectual Property x Innovation Policy (C-IP2) w Antonin Scalia Law School na George Mason University.

Grant Thomasa Edisona jest jednym z centralnych elementów misji C-IP2, polegającej na promowaniu lepszej dyskusji akademickiej na temat praw własności intelektualnej. W ramach stypendium dr Lenarczyk weźmie udział w serii spotkań, podczas których prowadzone będą dyskusje nad prowadzonymi przez stypendystów badaniami z ekspertami i przedstawicielami przemysłu.

Tematem badawczym opracowywanym przez dr Lenarczyk będzie Protection of Commercially Confidential Information in Regulatory Frameworks and Policies Governing Clinical Trial Data Sharing in the EU and the US.