Grant z Komisji Europejskiej dla Dr. Mateusza Grochowskiego

Miło nam poinformować, że Komisja Europejska przyznała grant w ramach programu JUST na realizację projektu „Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence“ (JuLIA). Będzie on poświęcony perspektywom wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w celu automatyzacji podejmowania decyzji przez sądy i organy administracji oraz roli, jaką w tym zakresie odgrywa prawo UE i prawa podstawowe. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum jednostek naukowych z Włoch, Francji, Holandii, Portugalii i Polski (gdzie partnerem projektu jest Instytut Nauk Prawnych PAN). Kierownikiem jednej z merytorycznych części projektu będzie dr Mateusz Grochowski (Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Instytut Maxa Plancka w Hamburgu), który pokieruje także całością badań prowadzonych w Polsce.