Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający informuje, iż w związku z publikacją na stronie internetowej oraz w BIP w dniu 23 czerwca  2023 r. odpowiedzi na zapytania skierowane przez oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem regałów metalowych stacjonarnych do magazynu głównego Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz dostawę dodatkowych półek do regałów metalowych, przedłuża termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2023 r.  do godz. 17:00.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w treści Zaproszenie do składania ofert, polegające na:

1) zmianie terminu składania ofert z dnia 23.06.2023 r. na dzień 26.06.2023 r. bez zmiany godziny składania ofert (sekcja: Składanie ofert, pkt 3);

2) zmianie terminu związania ofertą z dnia 22.07.2023 r. na dzień 25.07.2023 r. (sekcja: Wybór oferty, pkt 6).

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest zapewnieniem niezbędnego dodatkowego czasu na przygotowanie i złożenie ofert przez wykonawców, którzy wystąpili do Zamawiającego o wyjaśnienia  opisu przedmiotu zamówienia nie później niż 21 czerwca 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert wraz z odpowiedziami na zapytania oferentów jest dostępne pod linkiem.