mgr Artur Szmigielski

Kontakt:
tel. +48 22 520 84 73
email: l.brancusi@inp.pan.pl
dyżur: wtorki, w godz. 14:00-16:00
 • Asystent w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN.
 • Absolwent prawa i europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pracownik administracji publicznej.

Prawo konkurencji, prawo UE, europejskie prawo gospodarcze, prawo nowych technologii.

Projekty naukowe:

 • Kierownik projektu badawczego o numerze 2017/27/N/HS5/00059 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetowe”.
 • 2016 – Wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa konkurencji za najlepsza pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015.
 • 2012 – Zwycięzca 10 edycji konkursu Prawa Europejskiego, ELSA Słubice.

Opis aktualnych obszarów badań

Przedmiotem bieżących badań jest analiza wybranych, hipotetycznych scenariuszy pozacenowych praktyk stanowiących nadużycie pozycji dominującej, które mogłyby mieć miejsce na jednym z cyfrowych rynków Unii Europejskiej, w szczególności dotyczących rynku wyszukiwarek, sieci społecznościowych lub platform handlu elektronicznego. Ich celem jest wskazanie, czy (i ewentualnie w jakim stopniu) platformy internetowe oferujące konsumentom wysokiej jakości bezpłatne usługi, takie jak wyszukiwarki, sieci społecznościowe lub platformy handlu elektronicznego, faktycznie mogą szkodzić konkurencji. W ramach badań zbadane zostanie, w jaki sposób istniejące narzędzia i koncepcje prawa konkurencji mogą zapewnić czerpanie korzyści wynikających z innowacji platform internetowych i bezpłatnych usług online, a jednocześnie łagodzić związane z tym ryzyko ograniczenia konkurencji.

 1. Materna, G. & Szmigielski, A. Premiowanie wdrażania programów compliance w ramach publicznoprawnego egzekwowania prawa konkurencji Unii Europejskiej – uwagi krytyczne, Europejski Przegląd Sądowy 17-26 (2020).
 2. Szmigielski, A. Nowe formy nadużycia pozycji dominującej w świetle zasady pewności prawa – rozważania na kanwie sprawy Google Search 27-33 (2019).
 3. Między skutecznością równoległego stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej a ochroną praw podstawowych – rozważania o zakazie podwójnego karania w jednym postępowaniu antymonopolowym w świetle sprawy C-617/17, PZU 26-34 (2018).
 4. Szmigielski, A. Faworyzowanie własnych produktów lub usług przez dominujące platformy internetowe zintegrowane pionowo jako dyskryminacyjne nadużycie pozycji dominującej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 29–49, 8(7) (2018).
 5. Mazur, J. & Szmigielski, A. Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Europejski Przegląd Sądowy 37–43 (2018).
 6. Szmigielski, A. “Orzecznictwo sądów polskich dotyczące przepisów przejściowych ustawy o grach hazardowych w świetle wytycznych wskazanych w wyroku w sprawie Fortuna” Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej (2018).
 7. Szmigielski, A. “Wzajemne uznawanie kwalifikacji” Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny, prawo materialne (2017).
 8. Szmigielski, A. “Wzajemne uznawanie kwalifikacji” Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny, prawo materialne (2017).
 9. Szmigielski, A. “Gwarancje proceduralne unijnego postępowania antymonopolowego w świetle modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej” Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej (2017).
 10. Szmigielski, A. Sector Inquiry into Cross-Border E-Commerce: the Challenges and Practical Implications for European Union Completion Law. Adam Mickiewicz University Law Review 235–248 (2017).
 11. Szmigielski, A. Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej. W kierunku bardziej ekonomicznego podejścia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Warszawa, 2016.
 12. Szmigielski, A. Regulacja dystrybucji selektywnej a ograniczenia wertykalne w handlu elektronicznym w świetle unijnego prawa konkurencji. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego XV, 479–498 (2016).
 13. Szmigielski, A. Stosowanie klauzul największego uprzywilejowania w działalności handlowej platform internetowych w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej. Europejski Przegląd Sądowy 24–29 (2016).
 14. Szmigielski, A. Blokowanie geograficzne w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 9–31 (2016).