dr hab. Bernard Łukańko

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: b.lukanko@inp.pan.pl
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216

Kierownik Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych

  • sądowe stosowanie prawa międzynarodowego,
  • prawo unijne ze szczególnym uwzględnieniem systemu sądownictwa i sądowego stosowania prawa unijnego,
  • europejskie prawo cywilne,
  • wybrane aspekty prawa niemieckiego.