Current Issues of EU Criminal Law


Publikacja przedstawia obraz wybranych aktualnych problemów prawa karnego UE z różnych perspektyw. Omawiane zagadnienia obejmują m.in.: dialog sądowy pomiędzy sądami krajowymi, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC); adekwatną ochronę praw uczestników postępowania karnego w państwach członkowskich UE; stosunki Prokuratury Europejskiej (EPPO) z państwami nieuczestniczącymi we wzmocnionej współpracy; wzajemne zaufanie w kontekście pozyskiwania dowodów elektronicznych; pozbawienie nielegalnego mienia w kontekście praw ofiar i konfiskaty rzeczy; harmonizację prawa karnego materialnego w zakresie definicji przestępstwa gwałtu i przestępstwa farmaceutycznego; niewystarczające wykorzystanie alternatyw dla kary pozbawienia wolności, a także odniesienia do istotnego dla współpracy w sprawach karnych orzecznictwa TSUE. Autorzy wskazują istniejące problemy wymagające rozwiązania na poziomie unijnym i krajowym oraz zarysowują przyszłe kierunki rozwoju prawa karnego UE.

Dr. hab. Monika Szwarc w recenzji wydawniczej podkreśliła, że „podjęta w publikacji problematyka badawcza jest istotna z prawnego punktu widzenia i bardzo aktualna. Autorzy w swoich opracowaniach poruszają zagadnienia aktywnie dyskutowane w doktrynie prawa karnego i europejskiego, zwłaszcza w doktrynie obcej, wynikającej w równym stopniu z nowego prawodawstwa wtórnego UE, jak i z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności należy podkreślić, że Autorzy poruszają także zagadnienia związane z wzajemnymi relacjami dorobku Rady Europy z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej”.


W książce ukazały się następujące rozdziały:

Ariadna H. Ochnio, Hanna Kuczyńska
What are the main problems facing EU criminal law today? (s. 7-26)
10.5281/zenodo.6855076

Joanna Beata Banach-Gutierrez
The prohibition of inhuman or degrading treatment, as a binding norm in EU criminal law (s. 27-38)
10.5281/zenodo.6855646

Justyna Głębocka
Right of access to a lawyer in Polish preparatory proceedings, comments on the Directive 2013/48/EU (s. 39-58)
10.5281/zenodo.6855738

Barbara Dudzik
European Public Prosecutor’s Office – relations with Poland as a state not participating in enhanced cooperation (s. 59-72)
10.5281/zenodo.6855848

Martyna Kusak
Mutual trust to obtain electronic evidence in the EU: is the bar low or high? (s. 73-88)
10.5281/zenodo.6856038

Michalina Marcia
Data retention obligations in the context of CJEU case law (s. 89-106)
10.5281/zenodo.6856185

Hanna Kuczyńska
The execution of financial penalties imposed based on vehicle registration data, a commentary on the CJEU judgment C-671/18 in the case Centraal Justitieel Incassobureau (s. 107-122)
10.5281/zenodo.6860289

Michał Hara
The system of transfer of sentenced persons within the EU in the light of the CJEU judgement in the Popławski (II) case (s. 123-136)
10.5281/zenodo.6860620

Ariadna H. Ochnio
Addressing barriers to victims’ rights to recovered assets in the mechanism for mutual recognition of freezing and confiscation orders (s. 137-158)
10.5281/zenodo.6860700

Gniewomir Wycichowski-Kuchta
In rem confiscation in EU law after the Agro in 2001 judgement. The Polish perspective (s. 159-174)
10.5281/zenodo.6860757

Klaudia Jakubowicz
Attempts to harmonise the definition of the crime of rape in the European Union through the scope of German, Spanish and Swedish legislation (s. 175-192)
10.5281/zenodo.6860920

Aleksandra Komar-Nalepa
Pharmaceutical crime in the European Union – selected issues (s. 193-204)
10.5281/zenodo.6861200

Jolanta Jakubowska-Hara
Alternatives to imprisonment in the light of Polish and EU provisions of law (s. 205-218)
10.5281/zenodo.6861281


Series: Legal Monographs
Editors:Dr Ariadna H. Ochnio, Dr hab. Hanna Kuczyńska
Reviewers:Prof. Dr hab. Monika Szwarc
Year: 2022
ISBN: 978-83-66300-70-5 (book)
e-ISBN: 78-83-66300-72-9 (ebook)
Pages: 218
Format: książka (oprawa miękka), ebook: pdf w OA

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka 341,22 zł, e-book: open access

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia