dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

Kontakt:
tel.: (22)65-72-781
email: gsibiga@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 16:00-18:00, pok. 222

Dr hab. nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Kolegium Dyrektorskiego oraz kierownik Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w INP PAN, adwokat.

Pozostaje członkiem rad programowych czasopism naukowych i branżowych, w tym „Prawo Mediów Elektronicznych”, „Informacje w administracji publicznej”, „ABI Expert” oraz „IT w Administracji”. Jest członkiem-założycielem SABI-Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) i Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNP). Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Prawo administracyjne, w szczególności ochrona danych osobowych, prawa do informacji publicznej, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, elektroniczna administracja i procedury administracyjne.

W przeszłości m.in. wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO), członek Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja, 2014-2016), członek Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja, 2012-2014) oraz członek Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych (2013-2016). Sporządzał opinie i brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów prawa administracyjnego na zlecenie właściwych ministerstw oraz Biura Analiz Sejmowych.

  1. Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2019
  2. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016 (red.), Biblioteka Monitora Prawniczego, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2016
  3. Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji. Wzory dokumentów z objaśnieniami. Omówienie zmienionych przepisów, Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2015
  4. Główne problemy prawo do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państwa Unii Europejskiej (red.), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2013
  5. Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2011