Dr Joanna Markiewicz-Stanny

Aktualna afiliacja naukowa

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytet Zielonogórski

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Doktor prawa międzynarodowego publicznego, adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka, międzynarodowego prawa pracy i prawa migracyjnego publikowanych w kraju i za granicą. Prowadziła badania na zaproszenie Uniwersytetów w Uppsali, Perugii oraz Abo Akademi University w Turku. Członek kolegiów redakcyjnych „Dyskursu Prawniczego i Adminsitracyjnego”, międzynarodowego periodyku naukowego „Marine Policy”, międzynarodowych rad naukowych czasopism „Zbornik radova Pravnog fakulteta”, “Kenyatta University School of law Journal on Childrens Rights”.

Ochrona praw człowieka w kontekście migracyjnym:

  • wolność i bezpieczeństwo osobiste cudzoziemców,
  • standardy ochrony praw dzieci migrujących,
  • ochrona praw jednostki w związku ze śmiercią i wymuszonymi zaginięciami w procesie migracji.
  1. Age Assessment: Polish Practice and International Standards, “Polish Yearbook of International Law”, 2022, vol. 42, s. 185-202 https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/pyil/article/view/4196
  2. Irregular migration and its impact on the marine environment: legal aspects, Joanna Markiewicz-Stanny , Marta Szuniewicz-Stępień , “Marine Policy”, 2022, Vol. 144, 1—8.
  3. Age assessment procedures and the protection of children’s rights: an analysis of international standards, in: Women, Children and (Other) Vulnerable Groups Standars of Protection an Challenges for International Law, eds. M. Półtorak, I. Topa, Berlin: Peter Lang 2021, 283—304.
  4. The paradigm of the migration crisis and its influence on national legislation on irregular migration, 2021, Studia Prawnicze KUL, nr 4 (88), 107—125.
  5. Child in Migration: Status and Identity, NOMOS, Baden- Baden 2022, ed. J. Markiewicz-Stanny, T.Milej, A. Wedeł-Domaradzka.
  6. The Repressive Function of Migration Law and the Fairness and Effectiveness of the European Union’s Return Policy, “Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, 2020, T. 12, nr 4, 124—14.
  7. The Rights of the Child and a Problem of Immigration Detention, “Polish Review of International and European Law”, 2020 vol. 9, issue 2, 83—106.