mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak

Kontakt:
email: k.widlas@inp.pan.pl

Magister nauk prawnych i filologii angielskiej; asystentka naukowa w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN; tłumaczka języka angielskiego.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka (regionalny system ochrony praw człowieka Rady Europy); przeciwdziałanie zjawisku nadużyć w psychiatrii; prawno-etyczne aspekty badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na materiale biologicznym pochodzenia ludzkiego); lingwistyczne aspekty traktatów międzynarodowych.

Praktykantka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2018), Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (2018); praktykantka w Departamencie ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka MSZ (2018); Ambasadzie Stanów Zjednoczonych (2019); Współorganizatorka Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. „The Injustice of Gender: Women’s Rights in a Just Society” (2018); uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rule of Law in the 2030 Sustainable Development Agenda” (2019).

Ponadto mgr Widlas-Klimsiak posiada dyplom magistra filologii angielskiej, zdobyty na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2017) a w roku akademickim 2020/2021 była słuchaczką Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.