Strona główna » Konferencje naukowe » Kongres Kryminologiczny

Kongres Kryminologiczny


W imieniu Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Kongresie Kryminologicznym, który odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, w dniach 25-26 września 2019 roku.


Celem Kongresu jest umożliwienie spotkania polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych. Chcielibyśmy, by Kongres stanowił przestrzeń do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń reprezentujących różne dziedziny nauki. Zależy nam, by spotkania te miały charakter cykliczny i w przyszłości odbywały się w różnych ośrodkach naukowych prowadzących badania kryminologiczne w Polsce.

Kongres będzie połączony z wręczeniem księgi jubileuszowej Profesor Irenie Rzeplińskiej, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz wieloletniej pracowniczce Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wręczenie Księgi oraz przyjęcie jubileuszowe odbędą się w dniu 25 września 2019 r. po południu.

Zapraszamy Państwa do zarezerwowania sobie w kalendarzach daty Kongresu oraz do zgłaszania propozycji wystąpień w jego trakcie. Chcielibyśmy, wzorem konferencji międzynarodowych, poza wystąpieniami plenarnymi zorganizować cztery równoległe, tematyczne sesje panelowe – by jak największa liczba osób mogła podzielić się wynikami swoich badań.


Opłata konferencyjna za udział w Kongresie Kryminologicznym (niezależnie od tego, czy uczestnicy lub uczestniczki będą wygłaszać referat, czy nie) wynosi 300 zł. Organizatorzy przewidzieli niższe opłaty dla doktorantów (w wysokości 150 zł) oraz studentów (50 zł). W ramach opłaty organizatorzy zapewnią przerwy kawowe (bez lunchu), udział w przyjęciu wieczornym w dniu 25 września 2019 r. oraz materiały konferencyjne.

Opłatę konferencyjną należy wnosić do dnia 20 sierpnia 2019 r. na konto bankowe INP PAN o numerze: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002. W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki oraz dopisek „Kongres Kryminologiczny”.


Kontakt z organizatorami: kongres.kryminologiczny@gmail.com

 • dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Monika Płatek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego)
 • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Maciej Szostak (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kazimierza)
 • dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • dr Konrad Buczkowski
 • dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
 • dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
 • dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
 • mgr Monika Szulecka – sekretarzyni Kongresu
 • dr Paulina Wiktorska
 • dr Justyna Włodarczyk-Madejska – sekretarzyni Kongresu
 • dr Dagmara Woźniakowska-Fajst

Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie – z wystąpieniem lub bez – przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracji. Zaplanowany czas na prezentację każdego referatu wynosi 15 minut. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy zgłaszaniu wystąpień. Zgłoszenia udziału w Kongresie – z wystąpieniem lub bez – przyjmowane będą do 30 czerwca 2019 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z nadesłanych propozycji organizatorzy wybiorą najciekawsze wystąpienia. Wstępny program Kongresu zostanie opublikowany w połowie sierpnia br. Zapraszamy do udziału w kongresie.


Rejestracji dokonuje się indywidualnie. Jeśli dwie osoby lub więcej zamierzają zgłosić wspólny referat, wszyscy współautorzy powinni indywidualnie zgłosić swój udział w Kongresie i wnieść stosowną opłatę konferencyjną. Podczas rejestracji wystarczy, że jeden ze współautorów referatu w formularzu doda tytuł i abstrakt wystąpienia. Pozostali mogą podać jedynie tytuł wystąpienia wraz z nazwiskami współautorów, a w polu “Abstrakt wystąpienia” mogą odwołać się do nazwiska osoby, która zamieściła pełny tytuł oraz pełny abstrakt wystąpienia.


AKTUALIZACJA: Zgłoszenia udziału z referatem przyjmowane były do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenia biernego uczestnictwa przyjmowane są do 15 września 2019 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji udziału za pośrednictwem formularza oraz niezwłocznego wniesienia opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna za udział w Kongresie Kryminologicznym wynosi: 50 zł dla studentów, 150 zł dla doktorantów oraz 300 zł dla pozostałych uczestników. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają przerwy kawowe (bez lunchu), udział w przyjęciu wieczornym w dniu 25 września 2019 r. oraz materiały konferencyjne. Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto bankowe INP PAN o numerze: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 . W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki oraz dopisek „Kongres Kryminologiczny”.