Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika

Nazwa studiów: intensywny kurs Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Kierownik studiów: prof. dr hab. Monika Szwarc, Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE
Czas trwania: 14.01-4.02.2023 r.
Czesne za cały kurs: 2000 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2022 r.


Kurs jest adresowany do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnących zdobyć lub poszerzyć kompetencje w dziedzinie stosowania prawa UE w praktyce, w szczególności: radców prawnych, adwokatów, prawników zatrudnionych w kancelariach prawniczych i przedsiębiorstwach, sędziów, pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej).


Co można zyskać uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę w zakresie podstawowych zasad systemu prawa UE oraz jego interakcji z prawem krajowym, w szczególności zasad prounijnej wykładni oraz pierwszeństwa i bezpośredniego skutku prawa UE zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • wiedzę w zakresie zastosowania ww. zasad w postępowaniach przed urzędami i sądami krajowymi zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w świetle przykładów z praktyki krajowej;
 • wiedzę w zakresie wpływu prawa unijnego na procedury krajowe (w tym w zakresie instytucji takich jak np. legitymacja procesowa, terminy, środki dowodowe, wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądowych i administracyjnych niezgodnych z prawem UE);
 • wiedzę w zakresie systemu ochrony praw podstawowych w UE oraz jego relacji z systemem EKPC;
 • poprzez pracę na praktycznych przykładach z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i orzecznictwa sądów polskich – praktyczne umiejętności identyfikacji argumentów opartych na prawie UE w postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz ich zastosowania w konkretnych sprawach;
 • praktyczne umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy w zakresie stosowania prawa UE oraz doskonalenia kompetencji nabytych w trakcie kursu;
 • możliwość uczestnictwa w inspirujących dyskusjach z wybitnymi specjalistami z zakresu sądowego stosowania prawa UE w celu doskonalenia kompetencji do rozwiązywania bieżących problematycznych kwestii pojawiających się w praktyce zawodowej.

Prowadzący zajęcia:

 • prof. Monika Szwarc, INP PAN, radca prawny;
 • prof. Dawid Miąsik, INP PAN, Sędzia Sądu Najwyższego;
 • prof. Monika Domańska, INP PAN, Sąd Najwyższy;
 • dr Agnieszka Sołtys, INP PAN, radca prawny;
 • Mirosław Wróblewski, BRPO, radca prawny;
 • dr Mateusz Grochowski, INP PAN
SEKRETARZ STUDIÓW

Pani Lilia Chodakowska
e-mail: l.chodakowska@inp.pan.pl